fredag 19. august 2011

Høyresidens hybris i Bergen

I dag skriver jeg om den spesielle budsjett- situasjonen i Bergen på hjemmesiden til Minerva.

Saken er unektelig spesiell. For andre år på rad har Bergen kommune fått budsjettet sitt underkjent av staten, ved fylkesmannen i Hordaland. Det dreier seg om feildisponering av hundrevis av millioner. Flertallet i bystyret bruker ekstraordinære inntekter til å finansiere driften, hvilket er i strid med kommuneloven. Loven sier at ekstraordinære inntekter skal brukes til investeringer, eller til å redusere gjeld. Driftsutgifter må baseres på varige og forutsigbare inntekter.

Men det orker ikke flertallet i Bergen, for da må de enten kutte i utgiftene eller øke inntektene sine. Isteden har de brukt ekstraordinære inntekter fra kraftselskapet BKK til å balansere budsjettet. Men det går ikke. Vedtaket hos fylkesmannen er krystallklart: Budsjettet er ulovlig, og må bringes i ny balanse. Det betyr svære kutt i utgiftene, noe verken Høyre eller Fremskrittspartiet er interessert i å snakke om.

Nå kan det i og for seg være en ærlig sak at flertallet i Bergen bystyre og fylkesmannen har ulike oppfatninger om hva som er et lovlig budsjett. Slik stod i alle fall saken inntil i går. Men da ble den løftet flere hakk inn i forvirringens tåkehav av byrådsleder Monica Mæland (H).

I et oppsiktsvekkende intervju med Bergens Tidende hevder hun to ting: (1) At det er ansvaret til bystyrets mindretall om budsjettet blir underkjent, fordi det er mindretallet som har bedt om en lovlighetskontroll. (2) At det er flertallet i Bergen bystyre som avgjør hva som er et lovlig budsjett, ikke staten.

Mye kan sies om den politiske makten i Bergen, men dette er første gang jeg har hørt noen presentere Bergen bystyre som et lovgivende organ, med rett til å tolke kommuneloven slik flertallet til enhver tid ser seg tjent med. Her er juristen Mæland ute med en tolkning av bystyrets fullmakter som mildt sagt er innovativ.

”Ap har aktivt oppfordret Fylkesmannen til å kjenne Bergens budsjett ulovlig. De bedriver en form for politikk og bruker juss og fylkesmann for å få gjennomført en skattepolitikk det ikke er flertall for, verken i bystyret eller i Bergen,” sier Mæland til Bergens Tidende.

Mæland mener at dersom budsjettet er ulovlig så ligger ikke ansvaret hos de som faktisk har vedtatt budsjettet, slik man kanskje skulle tro. Isteden mener hun at feilen ligger hos de som har påpekt at budsjettet er feil.

Det er lett å se at denne ytterst kreative formen for plassering av ansvar har en rekke anvendelser: Hvis du blir tatt i fartskontroll, er det for eksempel politiet sin feil. Det var jo de som foretok kontrollen. Har du med deg for mange flasker gjennom tollen, er det tollernes feil. Det var jo de som kikket ned i vesken din. Hvis du blir tatt i å lyve, ligger feilen hos de som kjenner sannheten. Og så videre.

Med intervjuet har byrådsleder Mæland fullstendig avslørt hvor tynn is byrådet og bystyrets flertall befinner seg på i denne saken. De har satset kynisk på at lokal egenmektighet ville tvinge fylkesmannen og staten til å se gjennom fingrene på en ugyldig budsjettpraksis. Logikken synes å ha vært at dersom feilen er stor nok er det ingen som tør å gripe inn.

I grunnen er dette verre enn å gjøre opp regning uten vert. Det er å spille politisk lotto med vanlige menneskers velferd. Med svært dårlige odds, må det være lov å legge til.

2 kommentarer:

Håkon sa...

Da er det jo på sin plass å komme med forslag til kutt som gjør budsjettet tolererbart.

Vil du snakke noe om det før valget ?

Tom Sudmann Therkildsen sa...

Unnskyld meg, men denne kommentaren forstod jeg ikke. Det er flertallet i Bergen (H, FrP og KrF) som har vedtatt et ugyldig budsjett - for andre år på rad.

Arbeiderpartiets forslag til budsjett for 2011 var både lovlig og i balanse.