tirsdag 12. mai 2009

Heia LO

En fri og uavhengig fagbevegelse er en viktig; nei, ikke bare viktig, men en helt nødvendig del av demokratiet.
For alle som tviler på om dette er en viktig erkjennelse kan jeg tilby følgende øvelse:
Ta en tur innom Wikipedia eller CIAs World Factbook (https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html).

Hva kan vi lese der?
Jo, at det er noe i nærheten av perfekt symmetri mellom fagbevegelsens stilling og demokratiets stilling. Uten en fri fagbevegelse finnes det ikke noe demokrati, og uten demokrati finnes det ingen fri fagbevegelse. Historisk er det jo slik at det var fagforeningene som kjempet fram de demokratiske rettighetene som mange nå tar for gitt; stemmerett, retten til fri organisering, retten til frie ytringer, retten til å danne partier og organisasjoner.

Leter du etter liberale og humane perspektiver i samfunnsdebatten er LO et greit sted å starte. Kampen for selvbestemt abort, kampen for homofiles rettigheter, kampen for likestilling mellom kjønnene og kampen mot diskriminering av utenlandsk arbeidskraft er bare noen eksempler på hvordan ideer om retten til å selv å bestemme over eget liv faller sammen med behovet for solidaritet, organisering og fellesskap.

Faglig kamp er ofte lønnskamp, og kamp om arbeidsforhold. Med økt globalisering tror jeg det er få som vil underkjenne verdien av den jobben LO og forbundene gjør i kampen mot sosial dumping, og sikring av rettighetene til folk som kommer fra andre land for å jobbe i Norge. Ingenting er viktigere enn den jobben som gjøres på arbeidplassen - og der er det få andre enn LO som melder seg til tjeneste.

I ettermiddag har jeg hatt gleden av å "streame" plenumet fra Folkets Hus i Oslo, og jeg har hørt innlegg om alt fra oljeboring i Nord til rengjøring på norske sykehus. Gode innlegg, og kloke innlegg. Det har handlet om pensjon, minstelønn og likelønn. Pluss en hel del annet.

Det er ikke alt LO vedtar som jeg for min del er enig i. Den friheten unner jeg meg, til tross for et langt yrkesliv som fagorganisert.
Men jeg er veldig glad for at vi har en sterk fagbevegelse i Norge.
Og alle som tror at velferdsstaten er mulig uten en sterk fagbevegelse bør sjekke ut faktaene sine en gang til, f.eks. med CIA. Det er snaut med land som har demokrati og felles velferd uten samtidig å ha en solid fagbevegelse! Derfor overskriften.

Ingen kommentarer: