fredag 12. september 2014

Derfor bør vi si nei til OL i 2022

Dagens Næringsliv: OL har allerede kostet en del penger
Oddmund Søilen og Tom Therkildsen 
Medlemmer av Arbeiderpartiet i Bergen

OL i Oslo vil trenge en statsgaranti på 35 milliarder kroner. Det er nesten dobbelt så mye som det idretten selv mente var urimelig da de skrinla planene for et OL i Tromsø for få år siden. Og fortsatt er det uklart hva arrangementet faktisk vil koste.

Det er også uklart hva kulturministeren har forpliktet seg til i sin dialog med IOC. Inntrykket er at arrangørens muligheter til å kontrollere økte kostnader er begrenset.

Det vi vet er at mesteparten av pengene vil bli brukt til gjennomføring, ikke til varige investeringer. Og vi vet at OL-arrangementer har en svært dårlig historie både når det gjelder å holde budsjett og når det gjelder fornuftig etterbruk av anlegg.

OL er med andre ord et høyrisikoprosjekt. Slik det ser ut nå, er OL i Oslo i 2022 dårlig samfunnsøkonomi, det har svak støtte i befolkningen, og det driver idretten i gal retning. En folkeavstemning som bare omfattet Oslo, og som ga et knapt ja-flertall, gir ikke prosjektet nødvendig demokratisk legitimitet. Derfor bør Stortinget si nei til en OL-garanti, og arbeidet med en OL-søknad bør avsluttes slik at idrettens og samfunnets ressurser kan benyttes mer konstruktivt.

Idrett betyr mye for store deler av befolkningen, og den organiserte idretten har lange tradisjoner i Norge. Idretten er landets største frivillige bevegelse, og Norges Idrettsforbund er samlet landets største frivillige barne- og ungdomsorganisasjon. Idretten driver et imponerende arbeid på alle nivåer og over hele landet. De demokratisk valgte organene i norsk idrett har etter vår mening et opplagt krav på oppmerksomhet og innflytelse.

Likevel er det riktig å si nei til OL i Oslo. På den ene siden handler det om troverdighet i den økonomiske politikken. Det er vanskelig for ansvarlige partier å si ja til en så omfattende statsgaranti og samtidig si nei til andre offentlige utgifter. På den andre siden vil det svekke idretten på lang sikt å bli assosiert med en så omfattende og ensidig pengebruk. Idretten har behov for investeringer over hele landet, og mange av disse blir naturlig nok satt til side av et stort OL-arrangement.

Argumenter om at ”vi bør unne oss en fest” kan ikke tas seriøst. Men det kan heller ikke argumentet om at bare en norsk søknad kan ”redde” de olympiske idealene. Når et idrettsarrangement har blitt så kontroversielt og krevende at ingen demokratiske land ønsker å være vertskap, er det behov for å gjennomtenke hele modellen på nytt.

Det har for lengst blitt klart at IOCs nåværende modell ikke er bærekraftig. Ulike forslag er allerede lansert, bl.a. muligheten for å dele arrangementet mellom flere land. Idretten - og idrettsgleden - fortjener bedre enn dagens gigantomani.

Det er rett at OL vil føre med seg investeringer i anlegg og annen infrastruktur i Oslo-området. Men det er en tung og kostbar vei å gå via et OL-arrangement for å utløse nødvendige tiltak. Vi er enige i at hovedstaden trenger betydelige investeringer i årene som kommer. Men det er de langsiktige behovene, og ikke ett enkelt idrettsarrangement, som bør styre bruken av samfunnets ressurser.

3 kommentarer:

Emma Hansen sa...

Dette var en blogg som jeg likte å lese. Jeg er helt enig med bloggeren at vi bør sløyfe OL22. Hva med å bruke 35 milliarder til å ruste opp anlegg for folk flest i alle aldre rundt omkring i hele landet. IOC legger for mange krav og føringer til at det blir et Norsk OL etter våre verdisett uansett. OG prosjektet har allerede sløst bort 200 mill kr som kunne vært brukt til helse&omsorg i Oslo der vi har hatt flere eksempler i media hvor våre gamle blir behandlet verre enn bikkjene til IOC-medlemmene. Skammelig!! Jeg synes det er mer enn PR og fest som skal være argumenter for at vi skal bruke så mange milliarder kroner. OG jeg liker ikke holdningene til deltagerne i OL-prosjektet når de mener at det ikke går an å kutte 8,8 milliarder fordi det ødelegger for helheten i prosjektet. Da har vi det for bra i detta landet. Men ikke alle har det. Ikke de gamle i Oslo.

Anonym sa...

Statsgarantien er ikke på 35 mrd, den er ubegrenset. Staten må garantere for enhver overskridelse. 35 mrd er kun et estimat for at beslutningstakerne (stortingsrepresentantene) skal ha et tall å forholde seg til når de stemmer.

Bjørnar Johansen sa...

GODE GRUNNER TIL Å SI NEI

Gledelig at stadig flere politikere - og særlig stortingspolitikere - nå offentlig tar avstand fra OL-prosjektet i Oslo. Det er det mange grunner til - både moralske, demokratiske og økonomiske.

Her viser jeg noen økonomiske realiteter for noen offentlige byggeprosjekter og noen nasjonale idrettsarrangementer i og rundt Oslo.

Mange av OL-forkjemperne virker veldig sikker på budsjettallene for et mega-komplekst prosjekt som et OL er. Her viser jeg at det er det ingen grunn til å være. Budsjettoverskridelser for prosjektene vises både i tall og prosent:

BYGGEPROSJEKTER:

• Oljeraffineriet på Mongstad kom på 14 milliarder (1988-kroner). [Budsjett på 8 mrd. = 6 mrd i budsjettsprekk = 1 mong. = + 75 %]

• Operaen i Bjørvika, Oslo - 4,2 milliarder (2008-kroner)
[Budsjett på 1,8 mrd. = 2,4 mrd. i budsjettsprekk mrd. = + 133 %]

• Utvidelsen av Gardemoen - 14 milliarder (per aug. 2014)
[Budsjett på 6 mrd. = 8 mrd. = + 133 %]

IDRETTSMESTERSKAP:

- Lillehammer-OL: Hele 5,5-ganger dyrere enn initialbudsjett. (Kilde: http://www.vg.no/sport/ol-2022... ) (alle vinter-OL - i følge samme nederlandske studie - har siden 1988 i gjennomsnitt blitt FEM-ganger dyrere enn budsjettert).

- Ski-VM i Oslo i 2011: Opprinnelig kostnadsbudsjett i 2005 = 52,8 millioner - sluttsum = 1,8 mrd. kroner i 2011, dvs. hysteriske + 3400 % (!) dyrere enn initialbudsjett i følge Dagsavisen, Aftenposten og VG.(Kilde: http://www.vg.no/sport/hopp/fr... )

- Skiskytter-VM 2016 samme sted er allerede blitt
50 % dyrere enn opprinnelig budsjettert - og enda er det 1,5 år igjen å kunne øke disse med. (Kilde: http://www.nrk.no/ostlandssend... )

- OL i Oslo 2022: Revisjonsselskapet Ernst & Young har kvalitetssikret Oslo-OLs foreløpige budsjett. Rapportens navn er "Kvalitetssikring av konseptutvalgutredning (KVU) for søknad om oplympiske vinterleker i Oslo 2022". Den har Oslo kommune selv valgt å unnta offentlighet (men rapporten er lekket på nett). Er det for at tallene og risikobildet er betydelig større enn det de liker å kommunisere ut i det offentlige rom?

Rapporten(s.37) viser at kostnadene har en forventningsverdi på 38 milliarder kroner (= 2012 verdi; 2014 verdi = 40 mrd. og 2022 verdi = 49 mrd.) og - ut fra de tall revisjonsfirmaet har fått tilgang på fra Oslo kommune - med 70 prosent sannsynlighet vil ligge innenfor intervallet [29 (p15) - 47,5(p85)] milliarder kroner.

I 2022 kroner vil det med en inflasjonsfaktor på 2,5 % utgjøre mellom 37 og 60 milliarder kroner.

Rapporten viser at risikobildet også kan medføre kostnader opp mot 70 - 80 mrd. kroner (2012 verdi).

Noen som fremdeles tror på at et OL i Oslo i 2022 vil koste 35 milliarder kroner?