mandag 11. oktober 2010

Et valg mellom onder

I dag var jeg på flott tur på Kvamskogen! Det var en sånn dag som liksom "setter seg" i kropp og sjel; - hund i sele, nydelig vær, flotte farger og utforsking av nye stier i terrenget. Samtidig fikk jeg knipset noen høstbilder.

På søndag arrangerte Velforeningen en kort protestmarsj her oppe. Det var appeller og kunstnerisk bidrag fra Ove Thue - i kjent stil (den mannen er virkelig god, særlig hvis man har sans for en stor porsjon lokalpatriotisme). Mange engasjerte mennesker deltok. Saken var naturligvis den nye kraftlinjen mellom Sima og Samnanger, som skal gå i luftspenn over Kvamskogen uansett om det blir kabel i Hardangerfjorden eller ikke.

Det går allerede en kraftlinje over Kvamskogen, traseen Mauranger-Samnanger. Det er synd å si at den er vakker, og den går tvers over noen av de mest populære stiene og skiløypene i området. I forbindelse med utbyggingen av den nye forbindelsen skal deler av den gamle traseen over Kvamskogen rives, og "samordnes" med den nye.

Mastene blir altså flyttet fra ett sted til et annet, og den nye traseen vil gå langs andre strekk enn i dag. Skal vi tro Statnett vil resultatet bli bedre for brukerne av området. Unnskyld meg, men det er det ingen grunn til å tro på. For det første er det nå snakk om tre master side om side, og ikke enkeltmaster som i dag. Dermed blir det ikke bare flere ledninger i lufta, men en vesentlig bredere kraftgate på bakken. For det andre vil "samordningen" skje nettopp i Mødalen (se bilde til høyre), trolig det mest populære blant alle steder for turgåere på Skogen. For det tredje vil den nye traseen bli et enda større inngrep i området Fossdalsvatn og Heiavatn, den vil faktisk krysse skiløypene fem ganger; - snakk om maksimal uttelling! For å si det enkelt er det neppe mulig å finne en trase som blir mer synlig og skjemmende enn akkurat den Statnett i disse dager starter å bygge ut. En skal ha svært gode nerver for å tørre å kalle "samordningen" for en forbedring.

For sin del har Velforeningen gått inn for et annet alternativ: Å legge den nye forbindelsen til Samnanger nord for hele Kvamskogen. Da snakker vi om fjellområdet mellom Kvamskogen og Bergsdalen. Tanken er å gå fra Fyksesundet og nord for Fuglafjellet og deretter ned til Samnanger. Dette alternativet har Statnett for lengst forkastet, av tre grunner: Det er lengre, det er dyrere og tilgjengeligheten ved et eventuelt strømbrudd er vesentlig dårligere.

I tillegg er det da snakk om inngrep i et naturområde som i dag praktisk talt er uberørt, bortsett fra noen hytter som eies av Turistforeningen. Og man kan si hva man vil om Kvamskogen, men uberørt er området ikke. Det går an å argumentere for det motsatte, at området faktisk er i ferd med å bli overbelastet.

Vi står da tilbake med følgende interessante problemstilling: Mens debatten om kabel i fjorden handler om å unngå synlige luftspenn over tre av regionens flotteste fjordarmer, er det opplest og vedtatt at inngrepet på Kvamskogen like godt kan tredobles fordi det allerede er et populært turområde, med hytter, veier og kraftledninger fra før. En viss logikk er det jo i dette, det nye inngrepet på Skogen vil gå aller mest ut over hytteeiere og andre brukere. Og hvem er det? Jo, det er for det meste folk fra Bergen - m.a.o. de samme menneskene som vil ha glede av økt sikkerhet for kraftforsyning i årene som kommer.

Ja, det er litt av en suppe. Mens hardingene argumenterer for uberørt natur, og mer eller mindre gir blaffen i Kvamskogen, er bergenserne på Kvamskogen ikke engstelige for å legge en svær kraftgate nord for Fuglafjellet. Det er jo ikke der de går på ski likevel. Und so weiter...

Her er det all grunn til å spørre seg hvilke hensyn en skal legge mest vekt på. Hardingene har sagt sitt: De aksepterer bare inngrep i den vakre naturen som de selv kan ha glede av, jfr. den nye Hardangerbrua - et inngrep som stiller alle tre planlagte fjordkryssingene i skyggen. Velforeningen på Kvamskogen ofrer for sin del gjerne Fuglafjellet bare de slipper et mangedobbelt antall master over sitt eget turområde. Hva skal være viktigst? Nyttehensyn? Hensyn til hvor mange som blir berørt? Hensynet til uberørt natur?

Jeg er for min del ikke i tvil om at den nye traseen over Kvamskogen er det inngrepet som kommer til å berøre flest personer, i antall tusen friluftsmennesker. Rett nok er det da "bare" snakk om bergensere, og det er jo de (inkludert meg) som skal ha den fordømte kraften i første omgang, så vi har i alle fall (indirekte) en slags glede av den nye forbindelsen på den måten. Samtidig innser jeg at Kvamskogen neppe kan kalles "uberørt," - her finnes allerede en haug med inngrep, skiheiser, kraftlinjer og annen infrastruktur (se bilde fra tidligere i dag).

Nettopp av den grunn sliter jeg med Velforeningens alternativ. Rett nok er det området der de ønsker å legge traseen adskillig mindre brukt av turgåere, og derfor har foreningen rett i at langt færre mennesker vil bli berørt. Men på den andre siden snakker vi da om et område som er så godt som uberørt. Det burde i seg selv være et godt argument for å holde seg unna, spør du meg.

Neste uke starter anleggsarbeidet for de nye ledningene over Kvamskogen. Med mindre det skjer noe helt uventet i forbindelse med erverv av nødvendig grunn, eller hos Sivilombudsmannen (klage for hele linjen Sima-Samnanger er for lengst innlevert), eller en eller annen Petter Smart veldig raskt finner ut en praktisk og populær måte å spare masse strøm i BKK-området på, er det duket for en kraftig økning i antall luftspenn og kraftmaster tvers over Kvamskogen.

Det er isolert sett ingen ting å glede seg over, annet enn at økt forsyningssikkerhet selvfølgelig er et samfunnsgode i seg selv. Men Statnett burde spare seg retorikken om at inngrepet innebærer en forbedring for alle oss som har Kvamskogen som et viktig friluftsområde. Bedre å si det som det er: Slike utbygginger er ikke mulig å gjennomføre uten at det går ut over noe eller noen, og denne gangen er det brukerne av Kvamskogen som betaler prisen.

Ingen kommentarer: