onsdag 10. oktober 2012

Når resultatene ikke gir resultater

Regjeringen sliter med å få betalt
Forslaget til statsbudsjett for 2013 viser at Norge er i en helt unik økonomisk situasjon. Reaksjonene på forslaget viser at opposisjonen strever med å finne ut av hva de ønsker å legge mest vekt på: Økte utgifter eller reduserte inntekter?

Det er opplest og vedtatt at de tre regjeringspartiene kommer til å tape neste valg. Hvorfor? Ja, si det. Det kan neppe ha med «objektive» politiske resultater å gjøre, for Norge kan se tilbake på tre makeløse år med vekst og solid utvikling på de fleste politikkområder.

Så kan man si at det aldri blir godt nok. Og det er også sant. I politikken finnes en evig forventningskrise, en krise som politikerne selv – med god hjelp av mediene – er flinke til å vedlikeholde.

I Bergens Tidende setter Frank Rossavik forslaget til statsbudsjett inn i en større sammenheng. Ingen land i Europa kan vise til tilsvarende framgang som vi har hatt i Norge de siste årene. Rossavik skriver:
«Sannsynligvis vil Jens Stoltenbergs andre regjering også komme godt fra det i historiebøkene, for historikere har det med å premiere god makroøkonomisk styring, lav arbeidsløshet og god velstandsutvikling. Alt dette har regjeringen – med finansministrene Kristin Halvorsen og Sigbjørn Johnsen i nøkkelroller – levert, også gjennom en krevende finanskrise. Man kan gjerne si at regjeringen har hatt flaks, men den kunne ha gjort det mye verre også.» 
Det er liten uenighet om at Regjeringen kan vise til gode resultater. Selv de som sliter veldig med å gi Regjeringen skryt, må innrømme at det kunne gått vesentlig dårligere for landet. Likevel er det ut fra meningsmålingene tilsvarende liten tvil om at Regjeringen kan komme til å tape valget.

Slik jeg ser det er det fullt mulig, men slett ikke nødvendig, at dagens regjeringspartier blir valgets tapere. Her finnes de som er for optimistiske og for pessimistiske, avhengig av politisk ståsted.

De som viser til at det så dårlig ut for de tre regjeringspartiene også ett år før valget i 2009, men at det likevel endte med seier, lener seg for mye på historiske paralleller. Det er store forskjeller mellom høsten 2008 og høsten 2012, både når det gjelder situasjonen hjemme og internasjonalt. Sannheten er at Regjeringen bare kan vinne valget dersom den forbedrer innsatsen sin kraftig, og bare dersom valgkampen blir svært vellykket. Begge deler er fullt mulige, men det er liten hjelp i å undervurdere utfordringene. De er store.

Motsatt tror jeg det er feil å anta at borgerlig valgseier i 2013 nærmest blir en «walk-over». Vi ser allerede tegn til denne typen arroganse, både blant borgerlige politikere og kommentatorer i mediene. Gjerne for meg, men for min del tror jeg valgkampen til syvende og sist kommer til å handle om resultater og alternativer. Og da er sannheten at de borgerlige partiene – med Høyre og Fremskrittspartiet i spissen – har langt å gå før de kan presentere et konkret og troverdig alternativ til dagens regjering.

Jeg hører borgerlige politikere snakke om hvor heldig Regjeringen er, og hvor lett det må være å lage statsbudsjett når de økonomiske forholdene er så gode som nå. Slik snakker de som aldri har laget et statsbudsjett, og som ikke har erfaring med å håndtere summen av økte forventninger på alle områder innenfor en felles ramme.

Jeg tror nok at også opposisjonen ville være i stand til å lage et budsjett sammen – noe annet ville være en grov og urimelig undervurdering. Men at det uten videre ville være «enkelt» har jeg ingen tro på. Selv i Norge kan politikk fortsatt være vanskelig og motsetningene sterke. Det er uklokt å undervurdere hva som egentlig kreves for å etablere et flertall, og deretter å holde dette flertallet ved like. På dette punktet har dagens regjering overgått de fleste forventninger.

En pekepinn på hvor langt opposisjonen er unna å være et konkret alternativ fikk vi denne uken. På mandag ble forslaget til statsbudsjett for 2013 lagt fram. Da var melodien fra de ledende opposisjonspartiene Høyre og Fremskrittspartiet at de offentlige utgiftene var altfor lave på en rekke områder: Forskning, kultur, kommuneøkonomi, forsvar, helse, politi og beredskap, veibygging og barnehager – bare for å ta overskriftene.

En runde på de to partienes hjemmesider avslørte stor misnøye og utålmodighet med innsatsen til offentlig sektor på mange samfunnsområder. Det var lite der som tydet på at de to partiene egentlig mener at offentlig sektor er for stor i Norge, snarere fikk man inntrykk av at den offentlige innsatsen må bli enda større.

I dag kunne vi lese i Aftenposten at Fremskrittspartiets programkomite er i sluttspurten med sitt utkast til nytt partiprogram. Her foreslås det bl.a. å fjerne hele formuesskatten og arveavgiften i løpet av neste stortingsperiode. Dette vil redusere statens inntekter med et par titalls milliarder kroner. I tillegg foreslår komiteen å fjerne dokumentavgiften og å innføre flere nye skattefradrag. Kostnadene ved dette er foreløpig ikke kjent. I samme avis kunne vi lese at Jan Tore Sanner fra Høyre er enig i at formuesskatten og arveavgiften bør kunne fjernes i løpet av fire år. Begge partier ønsker seg et generelt lavere skattenivå i Norge.

De to partiene som etterlyste økte utgifter på mandag er med andre ord skjønt enige om å redusere inntektene på onsdag. Det høres ikke spesielt betryggende ut, selv om det kan virke attraktivt på velgerne.

I en valgkamp vil det nødvendigvis bli en mer detaljert debatt både om inntekter og utgifter. Da vil det trolig bli vanskeligere å øke utgiftene med milliardbeløp den ene dagen og deretter redusere inntektene tilsvarende dagen etter. Det vil bli spørsmål om sammenhenger og konsekvenser. Det vil bli spørsmål om prioriteringer. Det vil bli spørsmål om hvem som tjener og hvem som taper på den politikken som foreslås. Jeg er fortsatt ikke overbevist om at en debatt omkring slike spørsmål vil ende med en overveldende borgerlig valgseier.

Veien ut av vanskelige prioriteringer er naturligvis å bruke enda mer oljepenger. Dette er Fremskrittspartiet sterke tilhengere av, mens Høyre har tradisjon for å være langt mer ansvarlige og langsiktige. Hvis begge partier fastholder sine standpunkter er det ikke lett å se hvordan de skal kunne regjere landet sammen. Ett eller annet sted må den vanskelige debatten om prioriteringer begynne, og det er først da at viljen til samarbeid settes på virkelig prøve.

Regjeringspartiene har høy troverdighet i spørsmålet om vilje og evne til samarbeid. Deres utfordring ligger i et «naturlig» ønske om forandring etter to perioder med flertall, og misnøye fra velgerne med måten regjeringsmakten utøves på. Frank Rossavik er inne på noe av dette i sin artikkel, der han skriver om en regjering «uten snøring på den daglige driften, og med en stripe av store og små skandaler på rullebladet».

Det sier seg selv at Regjeringen og regjeringspartiene må gjøre alt de kan for å redusere et slikt inntrykk. Derfor er hver eneste sak der det kan stilles spørsmålstegn ved Regjeringens ryddighet, habilitet, effektivitet og styringsevne potensielt svært kostbar. Her er det mye å tape. Rett nok kan ingen Regjering beskytte seg mot klønete sakshåndtering i alle fagdepartementer, underliggende etater og statlig eide selskaper. Feil vil alltid skje. Men større årvåkenhet er alltid mulig, og det samme gjelder evnen til å gripe raskt inn før sakene får anledning til vokse seg til enda større problemer.

Regjeringen tåler ikke mange flere Entra-saker eller statsråder som ufrivillig må si takk for seg, hvor urimelig medienes omtale av sakene enn kan være. Da er det samtidig takk og farvel for utsiktene til nok en valgseier.

2 kommentarer:

Håkon sa...

Hei Tore.
Jeg vil gjerne diskutere innlegget ditt. Jeg skal bruke god tid til å gå gjennom innlegget ditt og lage et godt og langt svar.
Håper du tar deg tid til å lese det.

Du sier at vi har hatt tre makeløse år de siste årene. Det stemmer.
Hvor har veksten kommet fra? Er det industrien? Eksporten? Verft? Bildeler? Mat? Eller er det stort sett olje og gass?

Svaret er : Norske Skog forsvinner fra Norge, men satser ute. Jotun og Hydro satser stort sett ute. Kongsberg Automotive satser stort sett ute.
Vi bygger i praksis ikke skip lenger. Til og med lille Askeladden båt dro til Polen og forsiden i Finansavisen i dag forteller oss at de andre er ikke liv laga her. Og mye mye annet forsvinner og har forsvunnet.
Og - oljesatsingen.... den er stort sett drevet av pris på olje og gass. Ikke av politikere - uavhengig av hvem det er som styrer.

Det er altså i hovedsak tre vekstforhold : Petrolium og økt kjøpekraft slik at det jobber flere i kjøpesentre. Og offentlig sektor.
Jeg så forresten Flåten i LO si i forbindelse med Statsbudsjettet at regjeringen har skapt 400.000 nye arbeidsplasser. Jeg har i perioden skapt min egen arbeidsplass og jeg kan love deg en ting : Det er ikke regjeringen som har skapt den.
Det er mer til tross av regjeringen at den er skapt.

Du må også huske at i valgkampen 2005 - etter Bondevik - hadde vi også rekordlav ledighet. Dette prøvde Jens å mistenkeliggjøre i valgkampen ved å peke på alle som ikke var i jobb.
Alle som var i skole, alle som var på arbeidstiltak, arbeidsavklaringspenger og økningen i uførhet.
Det snakker han ikke om lenger, gitt.
20% av alle i arbeidsfør alder mottar trygd på en eller annen måte - noe det er liten vilje til å snakke om.

Resultater. Det virker som man prøver å si at Bondevik2 ikke oppnådde resultater, og at AP er de som klarer dette.
Sannheten er at vi er i et stort globalt marked og alt som går bra og dårlig er ikke nødvendigvis regjeringens skyld.
Krisen i 2008 er eksempel på dette. Norge kunne blitt styrt av alt fra høyreradikale til kommunister og vi ville blitt dratt med uansett.
Så banker de rødgrønne seg på brystet og sier at de var så flinke til å komme seg ut av det.
Bevisst eller ubevisst glemme at opposisjonen var helt enige i tiltakene, det eneste var at de ville ha dem tidligere.

Det er også verdt å merke seg at Jens og Sigbjørn nå advarer om tiden som kommer når effekten av lavere kjøpekraft i Europa kommer.
Uansett om det er en H/FRP regjering eller SP/SV/AP regjering så kommer det til å skje.

Når det gjelder å være heldig må de også sies at Jens sa det samme under Bondevik2. Han hadde flaks sa Jens.

Håkon sa...

Så kommer vi til et av hovedpoengene dine : Offentlig sektor.
Det virker som du og andre i regjeringspartiene tror landet er optimalt drevet og at byråkrati ikke fins.
Det er så feil som det kan bli.
For hver 2. bonde er det en byråkrat. Er det nødvendig?
Leger bruker under 50% av tiden sin på å lege. Sykepleiere under 50% av tiden sin på å pleie.
Svaret til AP er : Vi trenger flere sykepleiere. Høyre vil heller si at de som er der må pleie mer og omorganiseringen må legges opp til dette.
Vi trenger kun flere hender når de hendene vi har jobber optimalt!

Ta et annet konkret eksempel. Venninne av meg som fikk muskelbetennelse i armen. Legen kunne hjelpe men trengte CT. Jenta er single, leier leilighet og jobber i butikk. Fikk ikke lov til å jobbe av legen da det er mange løft i butikk og lager og det vil gjøre armen dårligere.
ventetid på CT - altså før man kom i gang med behandling var 7 uker. 7 uker på sykepenger er ca 50-60.000 kr.
Hun er et arbeidsjern og orket ikke tanken på å kjede seg så lenge. Hun ringte Volvat. De sa : Kom om tre dager og det koster 6000 kr.
Om NAV hadde hatt lov til å ta den telefonen ville NAV spart 40-50.000 kr PR GANG DE MØTER DENNE UTFORDRINGEN!

Dette betyr altså at det er store penger å spare på å ikke være så eierfokusert som AP er.
Det er å bli frisk som skal være i fokus. Ikke hvem det er som gjør folk friske.

I Norge har det vært avasjon mot å satse på IT for helsevesenet. Det gjør at vi sender journaler frem og tilbake med bud og taxi eller fax.
Tenk deg : Her skriver jeg inn et innlegg på siden din fra der jeg er. I helsenorge må man taste inn. Skrive ut. Fakse eller sende med taxi slik at du da skulle skrive inn det jeg skrev.
Tungvint? Og - du må da ikke tro at hvem som helst kan skrive inn en legejournal. Det må jo legen gjøre! Dette tar av hans tid.

Det som da skjer er at man sier at man trenger flere til å ta seg av papirarbeidet. Ansette flere. I stedet for å investere i IT.
Dette er folk i offentlige sektor som man ikke blir kvitt igjen. Selv om det senere kommer IT som letter jobben så blir da disse menneskene der.
Det er deres sterke rettigheter. Og - det koster samfunnet enormt!
H og FRP vil heller finne løsninger som holder utgiftene nede.

Det er sant at H og FRP vil fjerne arveskatten og formuesskatten. Disse skattene driver næringsliv ut av landet. Fredriksen er den vi kjenner best og som har kostet oss enorme summer i tapte inntekter.
Også Hagen gav pengene til døtrene for å reise til Sveits med dem.
Til og med LO og Giske ser at disse skattene er noe man må se på og Jens har snudd fra "Vi skal ikke gi skattelette til rike" til å si "Det er ikke aktuelt i denne Stortingsperioden".

Når det gjelder Dokumentavgiften må jeg minne deg på at SV også gikk til valg på dette i 2005. Og AP klarte å samarbeide med dem for det.

Så - når du sier at det ikke er lett å se hvordan økonomien henger sammen så skjønner jeg dette om du tar utgangspunkt i at landet ikke kan drives mer effektivt.
At man kan spare penger på å bruke penger.
Men, det er ganske mange som ser og skjønner at det går an å bruke 6000 kr på å spare 40.000, skjønner du.

Når det gjelder media må jeg bare minne om Viktor Normanns piano. Ikke kom å si at pressen er urimelig på APs vegne.

Til slutt må jeg si at verktøykassa er like tom. Da Norske Skog la ned i Skien kom AP topper og LO topper og lovte en aktiv næringspolitikk at nedleggelser av den typen aldri ville skjedd under dem.
Verktøykassa til Bondevik var tom og de rødgrønne skulle fylle den.
I dag ser vi mer nedleggelser og utflagginger. Og ingen i LO og AP demostrerer og er kritiske.
Pinlig.