mandag 12. april 2010

Som man roper i skogen ..

.. får man svar. Spør en overvåker om det er greit med lover som gir rom for enda mer overvåking, og jeg vedder en hundrings på at svaret er "ja." Faktisk skylder du meg hundre kroner allerede, for de som driver sterkest argumentasjon for datalagringsdirektivet (DLD) i disse tider er nettopp politiet og påtalemakten. Ikke lovgiverne, ikke representanter for sivilsamfunnet, og heller ikke representanter for næringslivet. Det er overvåkerne som vil ha mer overvåking; - og man kan jo spørre seg om det er en hyggelig tanke eller ikke.

Først var det Kripos. Og nå er det sjefen for selve overvåkingstjenesten PST, Janne Kristiansen, som har slått kraftig til. I Aftenposten bringer hun debatten tilbake til "terror-sporet", mens vi i en tid har måttet slite med både pedofili og avansert økonomisk kriminalitet. Det var kampen mot terror som var utgangspunktet for dette tragiske direktivet i første omgang, i tilfelle noen har glemt det. Kristiansen minner om at det nå er registrert aktivitet fra radikale islamister i Norge. Underforstått: Da blir det plutselig logisk å overvåke all telefon- og datatrafikk for hele befolkningen.

Det blir sikkert trygt og godt. Like trygt og godt som det føles hver gang vi passerer den idiotiske sikkerhetskontrollen på flyplassene, mens det piper og skriker fra pacemakere, hofteproteser og bunadssølv. Her avdekkes livsfarlige tannkremtuber og store beltespenner på løpende bånd. Takk for det! Vi føler oss alle helt sikre på at mulige terroranslag mot fly er en saga blott nå. Skulle bare mangle. Det sier jo pip i maskinen!

I en oppklarende kommentar sier Lars-Henrik Paarup Michelsen fra Stopp datalagringsdirektivet at det skal lite fantasi til for å omgå DLD hvis man virkelig er ute etter å lage faenskap:
"- Om man bruker Skype, Gmail, MSN eller andre internettbaserte kommunikasjonstjenester blir man ikke omfanget av datalagringsdirektivet. Det gjør man heller ikke om man surfer via et åpent trådløst nettverk eller ringer med et mobilabonnement kjøpt fra utenlandske tilbydere. Dermed vil direktivet først og fremst ramme lovlydige borgerne, ikke kriminelle."
Han har invitert Kristiansen på besøk når som helst, så skal han forklare henne minst ni måter en kriminell kan unngå direktivet på. Det spørs om invitasjonen hjelper. Jeg har en sterk mistanke om at Kristiansen er mer opptatt av det enorme datatilfanget hun kan gå glipp av enn om direktivet virkelig bidrar i kampen mot terror.

Å slippe overvåkerne løs på sivilsamfunnet er generelt en dårlig ide. Norsk politi og påtalemakt nyter forbausende stor tillit i befolkningen; - til tross for et ikke ubetydelig antall skandaler knyttet til nettopp ulovlig overvåking, politivold og grove justismord. Nå handler det om en lov som har som utgangspunkt at alle er skyldige inntil det motsatte er bevist. Det er vel omtrent slik verden må se ut, fra ståstedet til en kriminaletterforsker. Men er det slik verden bør se ut fra lovgivernes side?

Nylig gikk Georg Apenes av som direktør for Datatilsynet, etter lang og iherdig innsats i kampen for personvernet. For ikke lenge siden hadde jeg gleden av å møte ham, under feiringen av 25-års jubileet for mitt gamle Institutt for informatikk ved Universitetet i Bergen. Der holdt han et tankevekkende foredrag, der ett av hovedbudskapene var at personvern er noe vi faktisk må sloss for hele tiden - fordi de kreftene som bryter det ned er så sterke, og fordi vi gradvis - gjennom egen passivitet og tro på at vi selv aldri vil komme i søkelyset - aksepterer stadig nye former for overvåking og registrering. Når vi parkerer bilen. Når handler i butikken. Når vi tar ut penger fra minibanken. Ja, når vi krysser Torvalmenningen hånd i hånd med en vi er glad i, eller bestemmer oss for å ta en telefon til en gammel venn vi ikke har snakket med på årevis.

For hvert elektroniske spor vi etterlater oss kan det stilles tusen spørsmål: Hva gjorde du der? Hvem var du sammen med? Hvorfor handlet du akkurat de varene? Hvor kom den telefonen fra, og hva snakket dere om? Hvem er den personen som står til høyre for deg på dette bildet? Mulighetene for å etablere teorier og hypoteser er grenseløse - og stakkars den som befinner seg på feil sted til feil tid. Når vi alle er mistenkte, slik vi er under DLD, vil etterforskerne i PST virkelig kunne boltre seg.

Ikke rart, derfor, at Janne Kristiansen er strålende fornøyd med Regjeringens forslag til hvordan trafikkdata skal lagres og utleveres under DLD. Bare på ett punkt ønsker hun endring. Regjeringen foreslår at det skal foreligge skjellig grunn til mistanke før dataene kan overleveres til politiet. Dette kravet ønsker PST å fjerne; - de vil ha tilgang selv uten slik mistanke.

I rest my case.

Ingen kommentarer: